Demon

Wej?cie w okres buntu i kontestacji, przewarto?ciowanie hierarchii ?yciowych; ale symbol ten ostrzega równie? przed przekroczeniem niebezpiecznych granic uczciwo?ci wzgl?dem samego siebie.


Powrót Strona główna