B?yskawica

Za Tob? trudne chwile i ci??kie prze?ycia, które wzbogaci?y Ci? wewn?trznie. To by? czas refleksji nad sob?, teraz bogatszy wewn?trznie wejdziesz w ?ycie. Ka?de do?wiadczenie ma bowiem pozytywne skutek.
niebezpiecze?stwo
Powrót Strona główna