Rachityk

?ni? o nim - masz dobrych przyjació?

by? nim - uzyskasz stabilizacj? finansow?

rozmawia? z nim - pozb?dziesz si? wielu w?tpliwo?ci

k?óci? si? z nim - kto? ci? obserwuje
Powrót Strona główna