Mleczko

symbol seksualny ?lbp znaczenie podobnejak przy ha?le Woda: dobry znak, je?li jest czyste, z?y - je?eli m?tne, brudne;doi? - szcz??cie i sukces w przedsi?wzi?ciu;
Powrót Strona główna