Miasta

wielkie widzie? - powi?kszenie interesu lub maj?tku, przyjemna zmiana

podró?owa? po wielkich miastach - niepokój i k?opoty

ma?e miasto - ?y? w ciasnych i ograniczonych warunkach, lecz by? szcz??liwym
Powrót Strona główna