Mary (katafalk)

znak zwiastuj?cy co? nowego; nawet ?mier? cz?owieka mo?e co? przynie??, np. spadek;widzie? - wypadki ?miertelne i spadek;

samemu na nich spoczywa? - dobra prognoza
Powrót Strona główna