Abecadłouczyć się abecadła - podstępny nieprzyjaciel,

uczyć kogoś abecadła - nowe źródło dochodu,

śnić o abecadle - nie zapominaj o bliskich,

mówić abecadło - zakochasz się,

pisać abecadło - przeżyjesz coś niezwykłego.
Powrót Strona główna