Kazania

gdy s?uchasz kaza? - znak to Twego nieczystego sumienia;

wyg?aszaj?c kazanie - wiedz, ?e wró?y Ci to pomy?lno??
Powrót Strona główna