Kapelusze

gdy s? nowe i ?adne - zapowiada Ci wyró?nienie;

je?li s? podarte - znakiem jest nieszcz??cia
Powrót Strona główna