Foki

Oznacza pocz?tek, wy?onienie si? czego? z odm?tów nie?wiadomo?ci i prób? ?wiadomego okre?lenia tego. Zmierzenie si? z w?asnymi uczuciami na drodze operacji intelektualnych


Powrót Strona główna