Bankierzy

strzeż się spekulacji, nie przyniosą one korzyści finansowych;
Powrót Strona główna