Bankierzy

strze? si? spekulacji, nie przynios? one korzy?ci finansowych;
Powrót Strona główna