Kij

niepewne położenieleżący - przeszkody dadzą się usunąć

znaleźć - nieprzyjaciel cię pokona

bić nim - mądry po szkodzie

otrzymać cios - straty w interesie


Powrót Strona główna