Akceptacje

Dla cz?owieka interesu - akceptacja jego propozycji, oznacza, ?e odniesie sukces w sprawie, która dotychczas nie rokowa?a nadziei na pomy?lne za?atwienie.
Powrót Strona główna