Autobusy

Stoj? w korku lub ulegaj? awarii - oznacza bardzo niekorzystn? sytuacj? ?yciow?, nale?y uzbroi? si? w cierpliwo??, zacisn?? z?by i pami?ta? o tym, ?e po ka?dej nocy nadchodzi zawsze nowy dzie?
Powrót Strona główna