Ró?e

kwitn?ce - uciechy mi?osne

zrywa? je - rych?e ma??e?stwo

otrzyma? - wierna mi?o??

z du?ymi cierniami - przeszkody w mi?o?ci

czerwone - wielka mi?o??

?ó?te - skryta mi?o?? i zazdro??

bia?e - dobrane ma??e?stwo

wi?dn?ce - twoje uczucia zanikaj?

w?cha? je - stracona okazja
Powrót Strona główna