Rozejm

sen o rozejmie - przepowiednia, ?e spe?ni? si? twoje zamiary

?ni?, ?e jest si? rozjemc? - b?dziesz mia? szcz??cie w mi?o?ci
Powrót Strona główna