Rolnictwo

sen odnosz?cy si? do studiów czy do praktyki - zapowied? korzystnego przedsiewzi?cia

sen o p?ugu - powodzenie w ?yciu i dobre ma??e?stwo

sen o jarzmie - z?y znak

sen o kosie - masz wrogów

sen o uprz??y - troski w rodzinie

sen o traktorze - szybkie powi?kszenie gospodarstwa
Powrót Strona główna