Rodzic

widzie? go - masz dobr? opiek?

widzie? zmar?yego - rado??

rozmawia? z nim - powodzenie w przedsi?wzi?ciach

utraci? go - pociecha w cierpieniu

przybrany rodzic - d??ysz do szcz??cia w niew?a?ciwy sposób
Powrót Strona główna