Rodzice

widzie? ich - masz dobr? opiek?

widzie? zmar?ych rodziców - rado??

rozmawia? z nimi - powodzenie w przedsi?wzi?ciach

utraci? ich - pociech w cierpieniu

przybrani rodzice - d??ysz do szcz??cia w niew?a?ciwy sposób
Powrót Strona główna