Robak

?a??cy - przygn?bienie z powodu intryg ze strony z?ych ludzi

zabija? je - szcz??cie w grze

ba? si? go - troska o pieni?dze

nak?ada? go na haczyk - wykorzystanie nieprzyjació? do swoich celów

w potrawie - masz wroga
Powrót Strona główna