Robaki

?a??ce - przygn?bienie z powodu intryg ze strony z?ych ludzi

zabija? je - szcz??cie w grze

ba? si? ich - troska o pieni?dze

nak?ada? na haczyk - wykorzystanie nieprzyjació? do swoich celów

w potrawach - masz wroga
Powrót Strona główna