R?ce

widzie? czyje? - cierpienie

odci?te lub zranione - nieszcz??cie

?adne - zrobisz dobry interes

ma?e - zdrada

mocno ow?osione - niepowodzenie

mie? wiele r?k - spotka ci? zaszczyt lub otrzymasz pieni?dze

nie mie? prawej r?ki - ?mier? ojca

podawa? r?k? - nowa znajomo??
Powrót Strona główna