Ratusz

stary - k?opoty lub ubóstwo

nowy - mo?liwo?? skargi s?dowej

by? w nim - zm?drzejesz dopiero po szkodzie
Powrót Strona główna