Radyka?

?ni? o nim - zapro? bliskich na kolacj?

by? nim - dostaniesz list

rozmawia? z nim - kto? ofiaruje ci swoje uczucia

k?óci? si? z nim - do?yjesz pó?nej staro?ci
Powrót Strona główna