P?uca

zdrowe i mocne - najbli?szy czas b?dzie wymaga? od ciebie du?ego wysi?ku;

widzie? je powi?kszone - masz sk?onno?? do wyolbrzymiania problemów
Powrót Strona główna