Puzon

widzie? lub s?ysze? - przed tob? jakie? rozrachunki;

d?? w puzon - kto? poci?gnie ci? do odpowiedzialno?ci;

usi?owa? d?? w puzon i nie móc wydoby? z instrumentu ?adnego d?wi?ku - poniesiesz szkody, a do tego spotkasz si? z szyderstwem;

wiele puzonów - musisz wzi?? na siebie pewne zobowi?zania
Powrót Strona główna