Puszczyk

obok znaczenia seksualnego (które maj? wszystkie symbole zwierz?ce) cz?sto sen ostrzegawczy; nale?y zwa?a? na rady bli?nich;zobaczy? - otrzymasz cenn? rad? i powiniene? si? do niej dostosowa?;

us?ysze? jego g?os - ci??ka choroba lub ?mier? bliskiej osoby
Powrót Strona główna