Pustynia

przed tob? jaka? pustka; mo?liwe, ?e chodzi o sprawy potencji albo mi?o??, a wówczas sen nale?y potraktowa? jako z?? zapowied? i brak nadziei;widzie? j? - w najbli?szym czasie sp?dzisz wiele samotnych chwil;

przebywa? na niej - b?dziesz zmuszony wyrzec si? nawet niezb?dnych rzeczy
Powrót Strona główna