Pustelnik

zobaczy? go - b?dziesz mia? do czynienia z ob?udnikami;

by? nim - przyst?pisz do stowarzyszenia;

spotka? go w podartej odzie?y - zapowied? z?ej wiadomo?ci;

by? pustelnikiem w obszarpanej odzie?y - podejmiesz prac? nie przynosz?c? ?adnych zarobków;

jako taki pojawi? si? we w?asnym mieszkaniu i nie zosta? rozpoznanym - d?u?sze rozstanie z rodzin?
Powrót Strona główna