Ptak

je?li nie jest to puchacz (jako ostrze?enie), to sen nale?y interpretowa? jako prymitywne wyra?enie tre?ci erotycznych;widzie? lub s?ysze? - porównaj rodzaje ptaków ?piewaj?ce - zwiastuj? wiadomo?ci;

w?drowne - zmiany ?yciowe; drapie?ne ostrzegaj? przed nieprzyjació?mi.
Powrót Strona główna