Pszenica

ujrze? ?an pszenicy - nadci?gaj? czasy dobrobytu;

ziarna pszeniczne - wró?? pieni?dze w twoim domostwie;

m?ka pszenna - wielka feta
Powrót Strona główna