Przysi?ga

najcz??ciej znak nieprzyjemny: zapowiada, ?e znajdujesz si? w tarapatach;sk?ada? - zostaniesz uwik?any w proces s?dowy;

z?o?y? w celu wykazania niewinno?ci - niespodziewany spadek;

krzywoprzysi?ga? - chcia?by? usun?? z ?ycia nieprzyjemn? spraw? uciekaj?c si? do ?rodków nielegalnych;

przysi?ga kogo?, kto w ten sposób chce uratowa? innego cz?owieka - masz dobrych przyjació?, gotowych pomaga? ci w najtrudniejszych sytuacjach;

nale?e? do sprzysi??enia, pozna? takie? albo je obserwowa? - uwik?asz si? w polityk?, przez co odniesiesz du?e szkody
Powrót Strona główna