Przyp?yw morza

negatywne zjawisko w ?yciu, któremu nale?y si? przeciwstawi?;

widzie? przyp?yw i odp?yw: zmienne szcz??cie;


Powrót Strona główna