Przyp?yw

negatywne zjawisko w ?yciu, któremu nale?y si? przeciwstawi?;

widzie? przyp?yw i odp?yw: zmienne szcz??cie;patrz: Odp?yw
Powrót Strona główna