Przyjaciel

przyjaciele oznaczaj? twoj? w?asn? osob?; cz?sto uosabiaj? brata, sobowtóra itd.;?mia? si? wraz z nim - oznacza rych?e rozstanie z nim;

k?óci? si? z nim - niewierno?? przyjaciela;

przebywa? w towarzystwie wielu przyjació? - zapowied? przybycia ludzi, których ch?tnie widzisz;

ujrze? zmar?ego - nieoczekiwane wie?ci;

pomóc mu - sam otrzymasz pomoc;

mie? przyjaciela - zdrada tajemnic;

odwiedzi? lub spotka? przyjaciela - rado??
Powrót Strona główna