Przerwanie

zaniechanie planów, cz?sto zw?tpienie w mo?liwo?? powetowania strat;

obawa, ?e kto? - s?owem lub czynem - przyczynia si? do unicestwienia planów albo wyrz?dzenia szkody twojej opinii
Powrót Strona główna