Przeprawa

przez rzek? - szcz??cie i b?ogos?awie?stwo;

ze sprawc? czynu niechwalebnego - straty
Powrót Strona główna