Przepa?? (rów)

widzie? - pod?wiadomo?? przeczuwa sytuacj? niebezpieczn? dla osoby, któr? widzisz nad przepa?ci?; aura nieszcz??cia;

sta? samemu na kraw?dzi przepa?ci - l?ki, obawy, zbli?anie si? w ?yciu do strefy (tak?e czasowej) niebezpiecznej;

poma?u ze?lizgiwa? si? w ni? - nale?y liczy? si? z przykro?ciami i zmartwieniami;

spa?? w przepa?? - niespodziewanie otrzymasz weso?? wiadomo??;

widzie? w niej innych - sytuacja widzianych tam osób jest katastrofalna
Powrót Strona główna