Przekaz pieni??ny

otrzyma? - dostaniesz upomnienie;

wys?a? - nadejd? pieni?dze;

ujrze? listonosza z przekazem pieni??nym - niespodziewany wydatek
Powrót Strona główna