Przeciwnicy

sen ostrzegawczy, maj?cy uaktywni? pewne instynkty w obawie przed lud?mi z bliskiego otoczenia;spotka? nieprzyjació? - uwaga na podst?p;

w polu ewentualnie podczas wojny - konflikty i spory
Powrót Strona główna