Prysznic

reakeja na w?asne post?powanie;zimny - nie poznaj? si? na twoich uczciwych zamiarach;

bra? ciep?y prysznic w zimnym pomieszczeniu - dobre zdrowie;

bra? prysznic w weso?ym towarzystwie - wiele przyjemno?ci
Powrót Strona główna