Prorok

by? nim - b?dziesz kim? zapoznanym, nie pozna si? na tobie otoczenie;

widzie? go - zapowied? ujawnienia pewnej tajemnicy; albo: dowiesz si? o czym?, co chcia?e? wiedzie?; zapami?taj dok?adnie s?owa proroka, poniewa? okre?l? one kierunek wydarze? w twoim ?yciu
Powrót Strona główna