Proch strzelniczy

widzie? - ostrze?enie, aby w jakim? przedsi?wzi?ciu nie posun?? si? za daleko;

pos?ugiwa? si? nim - wdajesz si? w ryzykown? i niebezpieczn? przygod?
Powrót Strona główna