Procesja

znak wewn?trznego usprawiedliwiania si?; nadzieja, ?e inni post?puj? podobnie;ujrze? - uwolnienie si? od dr?cz?cych my?li

wzi?? w niej udzia? - przypomnienie o obowi?zku, który umkn?? twojej uwadze
Powrót Strona główna