Kamienie

choroba i troski?ama? w kamienio?omach - posiad?o?? ziemska

i?? po nich - trudy

rzuca? - wywo?asz spory

zosta? obrzuconym - masz wrogów

ociosywa? - otrzymasz nagrod?

na budow? - nie odk?adaj zamiarów

kamienio?om - osi?gniesz bogactwo
Powrót Strona główna