Proces

zdarzy?o ci si? co? nieprzyjemnego i martwisz si?, ?e pojawi? si? w twoim ?yciu kolejni przeciwnicy;wszcz?? i prowadzi? przeciwko komu? - pewne ?yczenie spe?ni si? po ci??kiej walce i ró?nych trudno?ciach;

zosta? przez kogo? pozwanym i oskar?onym - twoje egoistyczne post?powanie przysporzy ci jedynie szkód i niepowodze?;

wygra? - jaka? sprawa potoczy si? inaczej, ni? my?lisz;

przegra? - powiniene? pojedna? si? z jakim? przeciwnikiem lub wrogiem
Powrót Strona główna