Prezent

próba oceny kontaktów z innymi;



zrobi? - zysk;

otrzyma? (przyj??) - strata.




Powrót Strona główna