Pra?, my? co? lub siebie

pra? brudne rzeczy albo zmywa? naczynia - kto? ci sp?ata figla lub zdenerwuje;

my? siebie - b?dziesz zmuszony zdementowa? nienawistne podejrzenia albo plotki na twój temat
Powrót Strona główna