Pragnienie

najcz??ciej jako reakcja fizyczna; t?sknota za eliksirem ?ycia;mie? - poznasz fa?szywych przyjació?;

zaspokoi? - szcz??cie;

nie ugasi? pragnienia - zapowiada si? daremny trud;

odczuwa? je i nie móc ugasi? - niepokój i smutek;

zaspokoi? w nadmiarze - bogactwo i zaszczyty;

mie? pragnienie i znale?? pust? butelk? - rozczarowanie w mi?o?ci;

poda? napój spragnionemu - zaskarbisz sobie czyj?? wdzi?czno??;

odmówi? napoju ?akn?cemu - prze?laduj? ci? z?e my?li
Powrót Strona główna