Praca

korzystna wró?ba sukcesu, który osi?gniesz w?asnymi si?ami i nak?adem pracy;wykonywa? - wi?kszy ni? dot?d przyp?yw gotówki;

odda? (lub zleci?) - zysk
Powrót Strona główna